Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

Số bài: 26 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Toán 6 đề 03
1. Phần trắc nghiệm và bài 1 2
2. Bài 3 4 5