Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

8. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Đề số 8 - Có đáp án chi tiết

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

Số bài: 26 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Toán 6 đề 08
Toán 6 đáp án đề 08