Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA HOÁ HỌC 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - NĂM 2019-2020 (CÔ KIỀU ANH)


Hóa Học lớp 8 - Đề cương ôn tập lý thuyết trắc nghiệm bài tập sgk cơ bản và nâng cao - Đề thi học kì 1, học kì 2, hk1, hk2

3.4 (21 Đánh giá)

Lượt xem: 27043

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh , Tạ Thị Huyền Trang

(Bài giảng: Hóa trị hóa học 8)

Chương 1 Chất – Nguyên tử- Phân tử: Chất. Nguyên tử - nguyên tố hóa học. Đơn chất và hợp chất – Phân tử. Công thức hóa học. Hóa trị.

Chương 2 Phản ứng hóa học: Sự biến đổi chất. Phản ứng hóa học. Phương trình hóa học. Định luật bảo toàn khối lượng. Luyện tập phản ứng hóa học.

Chương 3 Mol và tính toán hóa học: Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Tỉ khối của chất khí. TÍnh theo công thức hóa học. Tính theo phương trình hóa học.

Chương 4 Oxi – Không khí: Tính chất điều chế và ứng dụng của oxi. Oxit. Không khí – Sự cháy.

Chương 5 Hiđro – Nước: Tính chất ứng dụng của hiđro. Phản ứng ôxi hóa khử - Luyện tập. Điều chế hiđro – Phản ứng thế. Nước. Axit-bazo-Muối.

Chương 6 Dung dịch: Dung dịch. Độ tan của một chất trong nước. Nồng độ dung dịch. Pha chế dung dịch.

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Nguyễn Thị Kiều Anh

Link

nguyenkieuanh37@gmail.com

Hóa Học

Cô Nguyễn Thị Kiều Anh đã tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm Hóa trường Đại học Giáo dục. Với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, cô Kiều Anh rất vui được đồng hành cùng các em trong việc học tập môn hóa. Hóa học là m...

Chi tiết

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương 1: Chất – nguyên tử - phân tử

Đã phát hành

— 1. Chất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Nguyên tử - nguyên tố hóa học (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nguyên tử - nguyên tố hóa học (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— 4. Đơn chất và hợp chất – phân tử

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập số 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Công thức hóa học.

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Hóa trị

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— 8. Luyện tập: Chất – Nguyên tử - Nguyên tố hóa học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2: Phản ứng hóa học

Đã phát hành

— 1. Sự biến đổi chất. Phản ứng hóa học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Định luật bảo toàn khối lượng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Phương trình hóa học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập: Phản ứng hóa học

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Đã phát hành

— 1. Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Tỉ khối của chất khí

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Tính theo công thức hoá học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Tính theo phương trình hoá học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập chương 3

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 4: Oxi – không khí

Đã phát hành

— 1. Tính chất của oxi

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Điều chế và ứng dụng của oxi

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Oxit

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Không khí - Sự cháy

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Bài luyện tập 5

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 5: HIĐRÔ - NƯỚC

Đã phát hành

— 1. Tính chất. Điều chế hiđrô

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Luyện tập

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nước

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Axit - Bazơ - Muối

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập chương 5

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Đã phát hành

— 1. Dung dịch

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Độ tan của một chất trong nước

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nồng độ dung dịch

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Pha chế dung dịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành