Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Ôn tập truyện dân gian

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6 - HỌC KÌ 1 ( 2019 - 2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 141 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Kiến thức cơ bản
Cách on truyện dân gian
Cách làm một số kiểu bài
Bài tập tự luyện - Ôn tập truyện dân gian
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập truyện dân gian