Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Thế nào là văn miêu tả
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả