Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Phương pháp tả cảnh

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Phương pháp viết văn tả cảnh
2. Luyện tập và bài tập
Bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh
Đáp án bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh