Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Ôn tập truyện dân gian

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Kiến thức cơ bản
Cách on truyện dân gian
Cách làm một số kiểu bài
Bài tập tự luyện: Ôn tập truyện dân gian
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập truyện dân gian