Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Luyện nói miêu tả

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Luyện nói trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả