Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 10 - TIẾNG VIỆT: CỤM TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cụm danh từ
Đã ngừng
Cụm danh từ
Bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P1)
Đáp án bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P1)
Bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P2)
Đáp án bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P2)
— Bài 2: Cụm động từ
Đã ngừng
1. Cụm động từ
Bài tập tự luyện: Động từ - Cụm động từ
Đáp án bài tập tự luyện: Động từ - Cụm động từ
— Bài 3:Tính từ và cụm tính từ
Đã ngừng
Cụm tính từ
Bài tập tự luyện: Tính từ và cụm từ
Đáp án bài tập tự luyện: Tính từ và cụm từ