Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Đã ngừng
Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt
Bài tập tự luyện: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Đáp án bài tập tự luyện: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
— Bài 2: Tìm hiểu chung về văn tự sự
Đã ngừng
Tìm hiểu chung về văn tự sự
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn tự sự
— Bài 3: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Đã ngừng
Chủ đề và dàn bài của bài văn
Bài tập tự luyện - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
— Bài 4: Lời văn, đoạn văn tự sự
Đã ngừng
Lời văn doạn văn tự sự
Bài tập tự luyện: Lời văn, đoạn văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Lời văn, đoạn văn tự sự
— Bài 5: Ngôi kể trong văn tự sự
Đã ngừng
1. Ngôi kể trong văn tự sự
Bài tập tự luyện: Ngôi kể trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Ngôi kể trong văn tự sự
— Bài 6: Luyện nói kể chuyện
Đã ngừng
Luyện nói kể chuyện
— Bài 7: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Đã ngừng
TÌm hiểu đề và cách làm bài
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
— Bài 8: Thứ tự kể trong văn tự sự
Đã ngừng
Thứ tự kể trong văn tự sự
Bài tập tự luyện: Thứ tự kể trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Thứ tự kể trong văn tự sự
— Bài 9: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Đã ngừng
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện - Sự việc trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Sự việc trong văn tự sự
— Bài 10: Kể chuyện đời thường
Đã ngừng
Kể chuyện đời thường
Bài tập tự luyện: Luyện tập xây dựng bài văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập xây dựng bài văn tự sự
— Bài 11: Kể chuyện tưởng tượng
Đã ngừng
Ôn tập kiến thức cơ bản
Luyện tập
Bài tập tự luyện: Kể chuyện tưởng tượng - Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Đáp án bài tập tự luyện: Kể chuyện tưởng tượng - Luyện tập kể chuyện tưởng tượng