Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN MIÊU TẢ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Đã phát hành
1. Thế nào là văn miêu tả
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
— Bài 2: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Đã phát hành
1. Quan sát tưởng tượng so sanh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 3: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Đã phát hành
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 4: Phương pháp tả cảnh
Đã phát hành
1. Phương pháp viết văn tả cảnh
2. Luyện tập và bài tập
Bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh
Đáp án bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh
— Bài 5: Phương pháp tả người
Đã phát hành
Phương pháp tả người
Bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
Bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
Đáp án bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
— Bài 6: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Đã phát hành
Miêu tả sáng tạo
Bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Đáp án bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
— Bài 7: Luyện nói miêu tả
Đã phát hành
1. Luyện nói trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
— Bài 8: Ôn tập văn miêu tả
Đã phát hành
Ôn tập văn miêu tả
Bài tập tự luyện - Ôn tập văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập văn miêu tả