Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: TRUYỆN VÀ KÍ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bài học đường đời đầu tiên
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Bài học đường đời đầu tiên
Đấp án bài tập tự luyện: Bài học đường đời đầu tiên
— Bài 2: Sông nước Cà Mau
Đã phát hành
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Sông nước Cà Mau
Đáp án bài tập tự luyện: Sông nước Cà Mau
— Bài 3: Vượt thác
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Bài tập tự luyện: Vượt thác
Đáp án bài tập tự luyện: Vượt thác
— Bài 4: Bức tranh của em gái tôi
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Bức tranh của em gái tôi
Đáp án bài tập tự luyện: Bức tranh của em gái tôi
— Bài 5: Buổi học cuối cùng
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Buổi học cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện: Buổi học cuối cùng
— Bài 6: Cô Tô
Đã phát hành
Cô Tô
Bài tập tự luyện: Cô Tô
Đáp án bài tập tự luyện: Cô Tô
— Bài 7: Cây tre Việt Nam
Đã phát hành
Đọc và tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Cây tre Việt Nam
Đáp án bài tập tự luyện: Cây tre Việt Nam
— Bài 8: Lòng yêu nước
Đã phát hành
Lòng yêu nước
Bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
Đáp án bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
— Bài 9: Lao xao
Đã phát hành
Lao Xao
Bài tập tự luyện: Lao xao
Đáp án bài tập tự luyện: Lao xao
— Bài 10: Ôn tập truyện và kí
Đã phát hành
1. Ôn tập truyện và kí
Bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí