Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 6 - HỌC KÌ 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019-2020) - THẦY TRẦN HUỲNH


3.5 (8 Đánh giá)

Lượt xem: 1004

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG I CƠ HỌC

Đã phát hành

— 1. Mặt phẳng nghiêng

Số bài: 2 bài
Giá: 30.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 2. Luyện tập mặt phẳng nghiêng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Đòn bẩy

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập đòn bẩy

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Ròng rọc

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Luyện tập ròng rọc

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Ôn tập chương cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 2 NHIỆT HỌC

Đã phát hành

— 1. Sự nở ra vì nhiệt của chất rắn

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Luyện tập sự nở ra vì nhiệt của chất rắn

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Sự nở ra vì nhiệt của chất khí

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Luyện tập sự nở ra vì nhiệt của chất khí

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Luyện tập một số ứng dụng sự nở vì nhiệt

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Nhiệt kế và thang đo nhiệt kế

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Luyện tập nhiệt kế và thang đo nhiệt kế

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Sự nóng chảy và sự động đặc

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Luyện tập sự nóng chảy và sự đông đặc

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 14. Luyện tập sự bay hơi và sự ngưng tụ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 15. Sự sôi

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 16. Luyện tập sự sôi

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 17. Ôn tập học kì 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành