Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019 - 2020) - THẦY TRẦN HUỲNH


5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 4517

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Khóa học trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập vật lí 8 với gần  40 bài giảng , mỗi bài giảng luôn có 3 phần:

Phần 1: Lí thuyết

Phần 2: Chữa các bài tập sách giáo khoa, SGK

Phần 3: Chữa bài tập trong sách bài tập ,sbt.

Chúc các em đạt điểm cao nhất đối với môn Vật lí 8.

(Bài giảng: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng)

Chương 1 Cơ học: Chuyển động cơ học. Công cơ học. Vận tốc. Chuyển động đều. Chuyển động không đều. Biểu diễn lực. Sự cân bằng. Quán tính .Lực ma sát. Áp suất. Áp suất chất lỏng. Bình thông nhau. Áp suất khí quyển. Lực đẩy Ác-si-mét. Sự nổi. Công cơ học. Định luật về công. Công suất. Cơ năng. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Ôn tập chương cơ học

Chương 2 Nhiệt học: Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử chuyển động hay đứng yên. Nhiệt năng. Dẫn nhiệt. Đối lưu, bức xạ nhiệt. Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. Động cơ nhiệt.

Ôn tập học kì 2

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương I Cơ học

Giá: 350.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Chuyển động cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Vận tốc

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Chuyển động đều. Chuyển động không đều

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập Chuyển động đều. Chuyển động không đều

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Biểu diễn lực

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Sự cân bằng lực. Quán tính

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Lực ma sát

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Áp suất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Áp suất chất lỏng. Bình thông nhau

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Áp suất khí quyển

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Lực đẩy Ác-si-mét

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Sự nổi

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 14. Luyện tập công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 15. Định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 16. Luyện tập định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 17. Công suất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 18. Luyện tập công suất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 19. Cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 20. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 21. Luyện tập sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 22. Ôn tập chương cơ học (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 23. Ôn tập chương cơ học (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2 Nhiệt học

Giá: 200.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Nguyên tử chuyển động hay đứng yên

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nhiệt năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Dẫn nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Công thức tính nhiệt lượng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Bài tập công thức tính nhiệt lượng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Phương trình cân bằng nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Bài tập phương trình cân bằng nhiệt

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Động cơ nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Ôn tập học kì II

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành