Tư Vấn Giúp Học Tốt

Lớp 8 - Môn Hóa Học

Xem thêm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 8 (2018-2019)- THẦY TRẦN THANH BÌNH

Học phí 150.000 đ

Bế giảng: 01/06/2019

KHÓA HOÁ HỌC 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - NĂM 2018 - 2019 (CÔ KIỀU ANH)
hot Lượt xem: 1296
Giá gốc 550.000 đ
Học phí 499.000 đ
Xem thêm
Xem thêm

Giáo viên : Nguyễn Thị Kiều Anh

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ - NĂM 2018 - 2019 (CÔ KIỀU ANH)

Giá gốc 550.000 đ
Học phí 499.000 đ

Bế giảng: 01/06/2019

Xem thêm

Giáo viên : Trần Thanh Bình

Môn: Hóa Học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)

Học phí 499.000 đ

Bế giảng: 01/06/2019